Σε περίπου 30.000 υπολογίζονται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που είδαν στις 31 Ιανουαρίου επιπλέον χρήματα στον μισθό τους από την
επαναφορά των τριετιών, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου ο αριθμός των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που θα έχει αντίστοιχες αυξήσεις δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 80.000.

Με αυτά τα δεδομένα το αφήγημα της κυβέρνησης, σύμφωνα με το οποίο θα υπάρξει σημαντική και μάλιστα διπλή ενίσχυση στους μισθούς των  εργαζομένων το 2024, καταρρέει. Ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός (+5%) από την 1η Απριλίου, που θα ανεβάσει τις αποδοχές από τα 780 ευρώ μεικτά στα 820 ευρώ, αφορά περί τους 600.000 εργαζόμενους.

Ωστόσο, η επιπλέον ενίσχυση από 10% έως 30% από την επάνοδο των τριετιών προβλέπεται κάτω από συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες ουσιαστικά λειτουργούν ως «κόφτες», περιορίζοντας σημαντικά τον αριθμό των εργαζομένων που θα επωφεληθούν. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι εργαζόμενοι που θα λάβουν προσαύξηση στις αποδοχές τους μέσα στο 2024 δεν θα ξεπεράσουν το 15% όσων αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Συλλογικές συμβάσεις έχει μόνο το 10%

Πρώτος ανασχετικός παράγοντας προκειμένου να λάβει ένας εργαζόμενος προσαύξηση του μισθού του λόγω προϋπηρεσίας είναι να βρίσκεται σε ισχύ συλλογική σύμβαση εργασίας η οποία να προβλέπει και την αύξηση του επιδόματος προϋπηρεσίας.

Οι συλλογικές συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ εμπεριέχοντας και τη συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν ξεπερνούν το 10% και αφορούν συγκεκριμένους κλάδους (τράπεζες, τουρισμός, επισιτισμός, ναυτιλία). Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι από το 2012 και μετά δεν είχαν προχωρήσει σε γνωστοποίηση της προϋπηρεσίας τους, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν σαφή στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό  των δικαιούχων του επιδόματος προϋπηρεσίας.