Το φαινόμενο είναι γνωστό ως “ανοιξιάτικη παλίρροια”: