Ισότητα αλά καρτ και δικαιοσύνη όπου μας συμφέρει.

Δείτε εδώ τι γίνεται και δεν αντιδράει κανένας:

karditsastakra