Ότο η χώρα ουτε προτίθεται αλλά ούτε και Συνταγματικώς προβλέπεται να παραδώσει εθνική κυριαρχία…