Και φυσικά αύξηση των ανισοτήτων παγκόσμια επειδή..λειτουργεί άψογα η δημοκρατία..