Ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται η Μαρτιατικη κακοκαιρια που ενέσκηψε από χθες και ατο Νόμο Ιωαννίνων με έντονες βροχοπτώσεις στα πεδινά και χιονια στα ορεινά ενώ 16 μηχανήματα ήδη ενεργούν σύμφωνα με όσα μας είπε ο Ηπειρωταρχης-συντονιστής Δ.Μαυρογιώργος