Σκοτώνουμε τους μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες χαριν μισθωτών του δημοσίου και συνταξιούχων..Όλα για τις ψήφους κι ας πάει και το …παλιάμπελο…