[Ἐξώφυλλον ἀπὸ τὰ Χλωρακιώτικα Γεγονότα, ποῖον σήμαν εἶναι αὐτόν; Ἐγὼ βλέπω ἐσὺ βλέπεις; Σ’ ἀφήνω νὰ τὸ ἑρμηνεύσεις, πολὺ γνωστὸν ἀπὸ τὰ εὐκολάκια]

Ἀρχηγός της κάποιος Δῶρος Πολυκάρπου, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι Ἑλληνοκυπριακοῦ γένους, εἶναι ἀπὸ τὴν γνωστὴ ἄφυλη φυλὴ φατριὰ ποὺ εἶναι ἀνακατωμένη παντοῦ, σύμφωνα μὲ παλαιότερες ἔρευνες.

Τὸ ὄνομα παραπλανεί, ὅπως κάνουν σὲ κάθε χώρα καὶ πατρίδα…..

Αἰσχρολόγησε μάλιστα ἐναντίον τῶν Ἀγωνιστῶν τῆς Ε.Ο.Κ.Α., λέγοντας πὼς πρέπει νὰ ἐξαφανιστοῦν ἀπὸ τὴν ζωὴ καὶ ἀπὸ τὴν μνήμη.

Ὥστε νὰ ἐπικρατήσουν τα νεοταξίτικα σχέδια. Γνωρίζουμε ὅτι εἶναι κολλητός του Σώρου…..

Κωλύωσα, ἀλλὰ ἔρχεται σὲ αὐτὸν τὸ ἄρθρον, ποῦ ἔχουν τὰ ὅπλα οἱ Τουρκομανοσύριοι; Διότι ὅπως καὶ στὴν Ἑλλάδα ὅλοι οἱ ὀργανωμένοι ἐχθροὶ ὑπὸ τὴν σκιὰ τῶν ψευδοκαϋμένων προσφύγων, εἰσβάλλουν ὀρδὲς καὶ φάλαγγες Δούρειων Ἵππων καὶ ἐὰν ἕνας Δούρειος Ἵππος ἔκανε τόσον κακόν, φανταστεῖτε τον κίδυνον ἀπὸ τὶς μαζικὲς ὀρδὲς τῶν παραλλαγμένων Νύτζια Ἀττίλων Καταδρομέων ἐχθρῶν.

Ὡς γνωστὸν ὅλοι εἶναι ἐκστασιασμένοι ὑφαρπαγῆς διορισμοῦ…..

Ὁ ἀρχηγὸς τῶν Τουρκομάνων Σύριων ἔκοβε κεφάλια Χριστιανῶν Σύριων καὶ ἄλλων καὶ καμάρωνε σὲ φωτογραφίες. Ὁ Πολύκαρπος ἀμοίβεται μὲ ἑκατομμύρια εὐρὼ καὶ προσεύχεται στὸν Σατανᾶ !

Οἱ Πωλειτικοὶ εἶναι πειασμένοι, ἡ ἀστιφοβία ἀστιχλωμονομία εἶναι καὶ αὐτὴ ὑπὸ τῆς Πανκόσμιας Πωλειτικὴς καὶ συνεδριάζει τακτικότητα μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῶν Ἑλληνοκύπριων καὶ πάντων Χριστιανῶν !

Οἱ καταραμένοι πληθαίνουν καὶ βρυκολακιάζουν ἀλλὰ τὰ χαϊβάνια χρυσόψαρα κουτορνίθια ψοφίζουν καὶ εἰδωλολατρεύουν Πωλετικούς !

Βάσει τῶν πρωτόκολλων τῆς σατανικῆς σιών, πρέπει νὰ δημιουργεῖται ρίξη μεταξὺ λαοῦ καὶ ἐξουσίας, ὥστε οἱ νέες γενεὲς χαϊβανιῶν νὰ ἀπαιτήσουν μὲ τὴν καρδία τους καὶ ἀπὸ μῖσος πρὸς τοὺς ἔντοπους Πωλειτικοὺς Παγκόσμια Πωλειτικὴ Κύβern-isis !

Συνάμα, αὐτόνομες πολυεθνεῖς ποταπῶν ὁμάδες νὰ ἐξυλώνουν πᾶν ἔθνος καὶ εἰς τὴν περίπτωση μας, ἅμα γενεῖ πόλεμος νὰ μὴν ξέρουμε ἀπὸ ποῦ μας ἔρχεται. Π.χ. ἡ Χλώρακα Πάφου μακρὰν τῆς γραμμῆς κατάπαυσης τοῦ πυρός, θὰ σφάζουν ἐκεῖ καὶ θὰ καθυστεροῦν. Μέχρι καὶ γυναῖκες δέρνουν, βιάζουν καὶ καταδιώκουν, ὁ σατανισμὸς ἐν πράξει.

Οὐσιαστικὰ οἱ Τουρκομάνοι ἐπιχειροῦν μικροπραξικόπημα δοκιμαστικὸν καὶ ἡ Πωλειτικὴ Ἐξουσία αὐτοφωτογραφίζεται χαριεντιζόμενη !

Αἶσχος καὶ κατάρα ὅλους τοὺς συνοδεύει !

Θὰ πληρώσουν καὶ τὰ παιδιά τους θὰ πληρώσουν καὶ τὰ ἐγγόνια τους θὰ πληρώσουν καὶ αἱ ψυχαῖς των.

Ἡ ψυχὴ βδελύζεται ἄνθρωπον ἔχουσα αὐτὴν βδέλυγμαν……

Ὁ Πολύκαρπος ἅμα ψάξετε ἔχει δράσει καὶ στὴν Ἑλλάδα ἀναλόγως μὲ ΜΚΟ…..

Εἶναι ἡ ἴδια καταραμένη ἄφυλη σατανική φυλὴ ποὺ ἀγοράζει σωρηδὸν περιουσίες των Ἑλληνοκύπριων μετὰ ἀπὸ σειρὰ δεκαετιῶν σταδιακῆς καὶ γρήγορης ἐξαπάτησης ἀπὸ τράπεζες καὶ Πωλειτεία, ἂς ὄψονται, τὸ κρῖμα εἰς τὸν λαιμὸν τῶν ὅλων ὅπως τοὺς ἀρέσει…..

Παναγιώτης Δίας – katohika