«Αυτή είναι η βασική αρχή που δεν μπορεί να αλλάξει»: