Για τον καταλογισμό και την τιμωρία των υπευθύνων των όσων εγκληματικών συνέβησαν στον κάμπο..