Μαλλον στην ΕΣΤΙΑ μεροληπτούν, διαφορετικά δεν εξηγείται πως βλέπουν αισχροκέρδεια στα μάρκετ και «άλωση» των Ελληνικών απ τα ξένα Fuds…