Η προώθηση της καθιέρωσης του όρου «γυναικοκτονια» εκ μέρους του «παγκόσμιου συστηματος» των «δικαιωματιστων» έχει κοινωνικό στοχο , την..εξάλειψη κατουσιαν της υποστάσεως του στραιητ άνδρα και την υποκατάσταση του απ τα γνωστά..πρότυπα με τον υπαινιγμό ότι έτσι θα εξαλειφθούν τα αποτρόπαια φαινομενα βίας εις βάρος των γυναικών! Δημιουργείται νέα νομική κατάσταση και νέα κοινωνική αντίληψη η οποία φυσικά θα δημιουργήσει την εμπέδωση μιας καταστάσεώς ανατροπής των βιολογικών ισορροπιών… Οψόμεθα. διαβάστε τον άνθρωπο σήμερα στην ΕΣΤΙΑ..