Τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας και αναλυτικά οι απευθείας αναθέσεις των 15 τελευταίων μηνών, αξίας 178.626 ευρώ

Απίστευτο κι όμως …Ελληνικό.
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (στο εξής Δημόκριτος) πρέπει να κατέχει το ρεκόρ απευθείας αναθέσεων.
Από τις αρχές του 2019 μέχρι και σήμερα έχει προχωρήσει σε 124 απευθείας αναθέσεις κυρίως για έλεγχο διάφορων έργων που υλοποιεί αποκλειστικά στην Nexia Eurostatus Ελεγκτική.
Πρόκειται για την Ελεγκτική Εταιρία η οποία πρόσφατα όπως αποκάλυψε το ΒΝ παραπέμφθηκε στο πειθαρχικό της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης γιατί ανέλαβε έργο ελέγχου παρά την απαγόρευση του νόμου ενώ η ορκωτός του συγκεκριμένου έργου παραπέμφθηκε για σωρεία παραβάσεων που διαπίστωσε η ΕΛΤΕ και οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι δεν εφάρμοσε τα προβλεπόμενα ελεγκτικά πρότυπα για κρίσιμους λογαριασμούς των οικονομικών καταστάσεων όπως για παράδειγμα το Ταμείο.

Η ανάθεση των ελέγχων σε μια μόνο εταιρία από το Δημόκριτο προκαλεί εύλογα ερωτηματικά δεδομένου ότι δεν φαίνεται να λαμβάνονται ούτε τυπικά προσφορές από άλλους ούτε καθορίζονται ποιοτικά χαρακτηριστικά στις αποφάσεις που λαμβάνονται για τις απευθείας αναθέσεις στη Nexia.
Πιθανά το Δημόκριτος θα έχει μια εξήγηση για την πολιτική που ακολουθεί. Μια πολιτική που μπορεί να εγείρει και ερωτήματα για το αν και κατά πόσο υπάρχει ζήτημα κατάτμησης αντικειμένου δεδομένων των ποσών που καταβάλλονται για ελέγχους στην συγκεκριμένη εταιρία ορκωτών.
Πέραν αυτού την ώρα που νομοθετικά κατά τον έλεγχο των εταιριών δημοσίου συμφέροντος τίθεται ζήτημα rotation των ορκωτών με νομοθετικές παρεμβάσεις που ξεκινούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απορίας άξιον με ποια λογική ο έλεγχος και μάλιστα κρίσιμων δαπανών έχει ουσιαστικά ανατεθεί σε μια εταιρία.

Και σε κάθε περίπτωση εφ όσον υπάρχει αυτή η λογική για ποιο λόγο δεν γίνονται διαδικασίες διαγωνιστικές οι οποίες να περιλαμβάνουν όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά κριτήρια. Γενικότερα πάντως για φορείς που ανήκουν στο δημόσιο η πρακτική αναθέσεων ελέγχου έχει σκανδαλώδη χαρακτηριστικά καθώς ακολουθείται πολιτική μειοδοσίας (στο Δημόκριτος όπως βλέπουμε κάνουν απευθείας αναθέσεις) με ποσά που δεν αντιστοιχούν ούτε στο ελάχιστο κόστος ενός ουσιαστικού ελέγχου.
Προκειμένου να υπάρχει μια εικόνα των ποσών το ΒΝ αποτυπώνει αναλυτικά τις απευθείας αναθέσεις από τη Δημόκριτος στη Nexia Eurostatus τους τελευταίους δεκαπέντε μήνες οι οποίες ανέρχονται σε 38 και το συνολικό ύψος της δαπάνης διαμορφώνεται σε 178.626 ευρώ.
1_603.JPG
2_432.JPG
3_262.JPG
4_158.JPG
5_122.JPG
6_76.JPG
7_61.JPG
9_64.JPG
10_33.JPG
11_34.JPG
Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr