Αν λάβει το μήνυμα καλώς.. Αν όχι, ας ψάξει από τώρα το αξίωμα στην Ευρώπη για να διαφύγει…