Αδιανόητα πράγματα με την δηλωση ότι η «μισή Κύπρος είναι ήδη Τουρκική»… Τόσο ανόητοι η τόσο …μυημένοι;