Ο Μητσοτάκης, απωλέσει τον έλεγχο τόσο της κυβερνησης όσο και των κοινωνικών εξελίξεων…