Αυτό δείχνουν τα στοιχεία απ την διακύμανση των χρεών της ΑΑΔΕ και το ερώτημα είναι: Ποιοι παρεμβαίνουν σχετικώς;