Την παράταση της σύμβασης για έξι χρόνια, την ρύθμιση των οφειλών, την υπομίσθωση και την τεχνική έκθεση για την ανακαίνιση του καταστήματος της Όασης, επικύρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΑΝΕΤΑΙ.

Με την ομόφωνη απόφαση που έλαβε η διοίκηση επισπεύδονται πλέον οι διαδικασίες για την επαναλειτουργία της Όασης, στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων, η οποία υπολογίζεται ως τον Μάιο.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η τροποποίηση του συμφωνητικού αναγνώρισης οφειλής της αρχικής μισθώτριας προς την τμηματική καταβολή των δόσεων. Το συμφωνητικό για την αναγνώριση και τη ρύθμιση οφειλής ενενήντα χιλιάδων περίπου είχε εγκριθεί από την προηγούμενη διοίκηση της ΔΗΑΝΕΤΑΙ και η τροποποίηση έγινε λόγω του χρόνου που παρήλθε στην ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης.

Η μίσθωση της Όασης παρατείνεται για έξι χρόνια κάτι που προβλεπόταν από το αρχικό συμφωνητικό ενώ στο εξής θα λειτουργήσει με υπομίσθωση.

Η αρχική μισθώτρια θα διατηρήσει για λογαριασμό της χώρο 168 τετραγωνικών στο υπόγειο του καταστήματος ενώ το υπόλοιπο θα λειτουργήσει από τον υπομισθωτή.

Επίσης εγκρίθηκαν οι τεχνικές εργασίες που θα γίνουν στο κατάστημα υπό την προϋπόθεση να τύχουν έγκρισης και από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Η ανακαίνιση της Όασης είναι σε εξέλιξη το διάστημα αυτό και εκτιμάται ότι ως τις αρχές Μάιου το κατάστημα θα είναι και πάλι σε λειτουργία.