Ξαναρωταμε όχι γιατί είμαστε αντίθετοι στις πάσης φύσεως διοργανώσεις βεβαίως αλλά διότι θεωρούμε ότι αυτές πρέπει μα διέπονται από ορθολογισμό, τουτεστιν να διοργανώνονται ΕΚΤΟΣ αστικού ιστού ώστε και οι συμμετεχοντες να τις απολαμβάνουν καλύτερα και ο κοσμακησ να μην ταλαιπωρείται και- εφόσον έχουν και οικονομικό αντικείμενο- να υπόκεινται σε λογοδοσία.. Δηλ « τόσα εισπράξαμε, τόσα πληρώσαμε , τόσα περίσσεψαν..» Ακούσαμε ότι η Περιφέρεια Ηπείρου είναι ο κύριος στηλοβατης και καλά κάνει με την υποσημείωση που προηγήθηκε, ας δώσει λοιπόν εκείνη τα στοιχεία του διήμερου στην Πλ.Μαβιλη..