Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής βρίσκεται στο ανώτατο όριο που είναι το 1,20 για το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών, την Ιατρική, το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών που έχει έδρα στην Άρτα.

Το κατώτατο όριο της ΕΒΕ που είναι το 0,80 έχει το Τμήμα Φιλοσοφίας, η Νοσηλευτική, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων, το Τμήμα Γεωπονίας στην Άρτα, όπως και το Τμήμα Λογιστικής στην Πρέβεζας.EpirusPost • Ειδήσεις, Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία • ebe

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) των σχολών και των τεσσάρων επιστημονικών πεδίων στα ΓΕΛ καταγράφονται οριακές αυξομειώσεις.

 Εξαιτίας των κοινών σχολών στα τέσσερα επιστημονικά πεδία, η χαμηλότερη ΕΒΕ είναι κοινή και ισούται με 8,31, ελαφρώς μειωμένη κατά 0,03 από την ΕΒΕ του 2023. Αντίθετα, η μέγιστη ΕΒΕ διαφέρει ανάμεσα στα επιστημονικά πεδία, με το 2ο πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών να κρατά την πρωτοκαθεδρία με 14,58, σε σύγκριση με 14,81 το 2023. Μείωση παρατηρείται επίσης στο 1ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, με τιμές 13,71 και 12,47 αντίστοιχα, σε σχέση με 14,13 και 12,52 τον προηγούμενο χρόνο. Η μοναδική ΕΒΕ που αυξήθηκε ήταν η μέγιστη στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας και Ζωής.

Πώς διαμορφώνονται οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής

Υπενθυμίζεται ότι οι Ε.Β.Ε. προκύπτουν από τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων ανά Επιστημονικό Πεδίο/Τομέα σε συνδυασμό με τους συντελεστές που όρισαν οι ίδιες οι Σχολές/Τμήματα των Πανεπιστημίων. Δηλαδή μια Σχολή/Τμήμα μπορεί να έχει επιλέξει ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής το 80% ή το 120% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές. Όπως, επίσης, μπορεί να έχει επιλέξει και για το/τα εμπλεκόμενο/-α Ειδικό/-ά Μάθημα/-τα ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής Ειδικού Μαθήματος ή Ειδικών Μαθημάτων το 70% ή το 110% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ αυτού του διαστήματος.

Μαζί με τις Ε.Β.Ε., εμφανίζονται ο συντελεστής της κάθε Ε.Β.Ε., το Ειδικό Μάθημα ή πρακτική δοκιμασία, σε περίπτωση που απαιτούνται για την εισαγωγή του υποψηφίου. Τέλος, εμφανίζεται ο αντίστοιχος συντελεστής Ε.Β.Ε. Ειδικού Μαθήματος.

Για το συντελεστή της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση καθώς και ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών αποφασίζει η Σύγκλητος, κατόπιν σχετικής πρότασης της σχολής, του τμήματος ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. δύναται να τροποποιείται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, η οποία εκδίδεται έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους και αφορά στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους.