1. Ο ασφαλισμένος να έχει φτάσει στο όριο συνταξιοδότησης, δηλαδή στα 67 έτη

2. Να έχει καταβάλει για τουλάχιστον 20 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές.

3. Να μην είναι συστηματικός κακοπληρωτής

4. Τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ, όταν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες και τις 6.000 ευρώ στην περίπτωση των αγροτών.