Ένας δρόμος που χρόνια «έπασχε» -ένας ακόμη-βρίσκει την ολοκλήρωση του με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ηπειρου