«Το κρίμα θα είναι στο λαιμό όλων μας, εάν δεν αντιδράσουμε στον κατήφορο και στην πνευματική καταστροφή πού επιχειρείται στον τόπο μας…»

Των Τριών Ιεραρχών σήμερα και στις εκκλησίες της χώρας πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία για τους Αγίους των γραμμάτων.

Έτσι και στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Πατρών, λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χρυσόστομος, και απευθυνόμενος στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, τους κάλεσε σέ πανστρατιά «γιά νά σώσωμε τά παιδιά μας, ἀπό τόν πνευματικό καί ἠθικό κατήφορο, ἀπό τήν ἀνομία καί ἁμαρτία καί τήν διαστροφή πού ἒρχονται, ἐπισήμως πλέον νά νομοθετηθούν μέσα ἀπό νομοσχέδια καί στήν Πατρίδα μας», αναφερόμενος στο περιβόητο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Ο Σεβασμιώτατος είπε μεταξύ άλλων:

«…Δέν καλούμεθα, πλέον, νά μεταδώσωμε ἁπλές γνώσεις, κατά κόσμον πού κατήντησαν ἂχρηστες, χωρίς καί κατά Θεόν γνῶσιν καί σοφίαν, ἀλλά καλούμεθα ἀπό τήν ἐπιτακτική ἀνάγκη τῶν καιρῶν, ἀπό τό χρέος μας ἒναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων νά κατανοήσωμε ὃτι, διακυβεύεται τό κῦρος, ἡ ἀξία καί ἡ θεοείδεια τοῦ ἀνθρώπου καί βάναυσα καταστρατηγοῦνται τά δικαιώματα, πλέον, τῶν παιδιῶν, τά ὁποῖα δέν δύνανται, ἓνεκα τῆς ἀώρου βρεφικῆς ἡλικίας νά ἀντιδράσουν στίς ἐπιλογές κάποιων ἂλλων, γι’ αὐτά, οἱ ὁποῖες, θά τά ὁδηγήσουν μέ μαθηματικήν ἀκρίβεια στό βάραθρο τῆς καταστροφῆς…

…Καταστρατηγεῖται μέ θρασύτητα, μέ ἀνεξήγητη ἐμμονή καί ἀπίστευτη βιασύνη, ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ. Ἀπομειώνεται ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, γιά τήν ὁποίαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι θεόπνευστα ὁμιλοῦν καί ἀντιστέκονται στόν ἠθικό κατήφορο τῆς ἐποχῆς τους.

Ἑλᾶτε ὃλοι νά ἀντισταθοῦμε. Ἂς μή τούς ἀφήσωμε νά διαλύσουν καί νά καταλύσουν τά πάντα. Θά λογοδοτήσωμε στό Θεό καί στήν ἱστορία γιά ὃ,τι πράξωμε καί γιά ὃ,τι δέν πράξωμε γιά τά παιδιά μας. Ἀρκετά ἀφεθήκαμε στήν ραστώνη καί τήν ἀπραξία. Τά πάντα ἂρχισαν πρό πολλοῦ νά γκρεμίζωνται. Εἶναι γνωστή ἡ ἱστορία μέ τόν βάτραχο πού τόν ρίχνεις στό χλιαρό νερό καί σιγά-σιγά ζεματίζεται καί λέει καί εὐχαριστῶ. Ὂχι δέν εἶναι στήν στόφα τοῦ Ἓλληνα αὐτό…

…Ἐξίστανται οὐράνιες καί ἀνθρώπινες δυνάμεις, γιά τό πῶς ἀφήσαμε, νά καταστρέψουν τήν γλῶσσα μας, νά παραχαράξουν τήν ἱστορία μας, νά ἀλλοιώσουν τά ἢθη μας, νά ἀπεμπολίσουν τήν παράδοσή μας, νά νομοθετήσουν ἐναντίον τῆς ἠθικῆς.

Καί τώρα νά συνεχίζουν μέ τό τρομερότερο καί βδελυρότερο νομοσχέδιο, περί τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφυλοφίλων καί τῆς, ὃπως τήν ὀνομάζουν, «τεκνοθεσίας» παιδιῶν ἀπό αὐτούς.

…Τά ὃπλα μας εἶναι εἰρηνικά. Εἶναι ἡ ἀγάπη μας γιά τήν Πατρίδα μας, γιά τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας, γιά τά παιδιά μας. Εἶναι ὁ λόγος μας, ἡ διαμαρτυρία μας, ἐκφραζομένη μέ ἀγανάκτηση γιά τόν ἡθικό κατήφορο τοῦ τόπου μας. Εἶναι τό χρέος μας, ἒναντι τῶν παιδιῶν μας, ἒναντι τοῦ μέλλοντος τῆς Πατρίδος μας. Τέλος εἶναι ἡ θερμή προσευχή μας γιά νά ἐπιτύχωμε τό ποθούμενο.

Τό κρῖμα θά εἶναι στό λαιμό ὃλων μας, ἐάν δέν ἀντιδράσωμε στόν κατήφορο καί στήν πνευματική καταστροφή πού ἐπιχειρεῖται στόν τόπο μας…»