Ο κ.Μητσοτάκης έδειξε πολιτική αδυναμία η και ουσιαστική απροθυμία να καταστήσει καθοριστική την παρουσία του στην Άγκυρα για τα εθνικά θέματα συνεπώς τίθεται μοιραία το ως άνω ερώτημα, δοθεντων των υφιστάμενων καταστάσεων περί τα εθνικά…Όσον αφορά το υποτιθέμενο διεθνές κύρος ουδόλως υπηρετείται με αφωνία όταν η χώρα βάλλεται..