όπως…σοφίστηκε ο Περιφερειαρχης Ηπείρου για να παρακάμψει εμμέσως και σε δεύτερη φάση την ίδια του τη δέσμευση για 2 δρομολογιακες αδειες , μετατρέποντας τες συντόμως; Ρωτάμε διότι αν ισχύει μπορεί βεβαίως να μην εγείρει κανενός είδους τυπικό θέμα , εγείρει ωστόσο ηθικό αφού οι δυο άνδρες έχουν στενή σχέση αφενός και αφετέρου έχουν κουβεντιάσει κατεπαναληψιν επι του ζητήματος με τον επενδυτή τελικώς να πείθει τον Αλεκο για το 2+ 2 , χωρίς καμμια βάση μελέτης όπως άλλωστε συνηθίζει ο ψηλός, στο «ποδάρι» που λέμε, να λαμβανει κάποιες απ τις επιφάσεις του.. Ιδωμεν..