Τὸ 272 π.Χ. ὁ «Ἀετός» καὶ βασιλιὰς τῆς Ἠπείρου Πύρρος, δίπλωσε γιὰ πάντα τὰ φτερὰ του σὲ ἡλικία 46 ἐτῶν.
Ἔτσι ἡ Ἤπειρος ποὺ πρόβαλε στὸ προσκήνιο τῆς πολιτικῆς ζωῆς τῆς Ἑλλάδος χάρις στὸν Πύρρο, ποὺ ἀπείλησε τὸ βασίλειο τῆς Μακεδονίας, ποὺ μόνη της ἀγωνίστηκε νὰ πνίξῃ στὴν γέννησή του τὸ ῥωμαϊκό κράτος, ξανάπεσε στὴν παλιά της ἀφάνεια μὲ τὸν θάνατο τοῦ ἔνδοξου βασιλιὰ της.
Ὅταν ὁ Πύρρος δημιούργησε τὴν Μεγάλη Ἤπειρο, ὅρισε ὡς πρωτεύουσα τὴν Ἀμβρακία τὸ 295 π.Χ. καὶ τὴν διακόσμησε μὲ ναοὺς, δημόσια καὶ ἰδιωτικά οἰκοδομήματα καὶ πολλὰ ἔργα τέχνης. Στὴν ἴδια ἐποχή πρωτοκτἰστηκε τὸ Γεφύρι, τὸ πιὸ γνωστὸ καὶ χιλιοτραγουδισμένο πολύτοξο γεφύρι στὴν Ἑλλάδα. Τότε κτίστηκε τὸ Μικρὸ Θέατρο στὸ κέντρο τῆς ἀρχαίας πόλεως (κοντὰ στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο) τὸ Μεγάλο Θέατρο κοντὰ στὸν ναὸ τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τὸ Πρυτανεῖο τῆς Ἀμβρακίας ποὺ ἀποκαλύφθηκε δίπλα στὸν ναὸ τοῦ Ἀπόλλωνος. Μετὰ τὸ θάνατό του, ὑπῆρξε μεγάλη ἀνωμαλία (ἀντιπαλότητες, ἐπαναστάσεις).
Στὴ διαμάχη Ῥωμαίων – Μακεδόνων, ἡ Ἤπειρος ἰσοπεδώθηκε (καταστράφηκαν 70 πόλεις καὶ 150.000 Ἠπειρῶτες ὁδηγήθηκαν σκλάβοι στὴ Ῥώμη). Τελικὰ κατέληξαν στὴν ἀνακήρυξη δημοκρατίας ποὺ ἐπέζησε μέχρι τὸ 167 π.Χ..
Πολλοὺς αἰῶνες μετὰ, τὴν ἐποχή τῶν Κομνηνῶν καὶ τοῦ Δεσποτάτου τῆς Ἠπείρου θὰ ἐπανέλθη στὸ προσκήνιο παίζοντας ἕναν ἐνδιαφέροντα ἱστορικό ῥόλο.

ksipnistere