Μια προσεκτική ματια στην σημερινή ομιλία του δείχνει ότι ο «εισαγόμενος» ,ας τον προσδιορίσουμε έτσι, υποψήφιος για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ, κατέχει το άθλημα η τέλος παντων γνωρίζει αρκετά καλα να επικοινωνεί στο κομματικό ακροατήριο αλλά και στην κοινωνία όσα του υποβάλλουν επαΐοντες…Ενώ μίλησε για αριστερά …απολακτισε την δογματική «καθαρότητα» που καθηλώνει τα ποσοστά κι ενώ εξόρκισε τον δαίμονα της δεξιάς, εμφανίστηκε ως ο αρχηγός που θα μπορούσε να την διεμβολίσει ως ικανός μύστης των αστικών δεδομένων…Η προσεκτική του σκηνική παρουσία στον αντίποδα άλλων εικόνων του παρελθόντος ,αλλά και ο σεβασμός δια της…, αποστασιοποιησεως απ το μοντέλο Τσίπρα ως μαλλον παρωχημένου,είναι απόδειξη σαφούς στρατηγικής…Φυσικά οι πολιτικοί της χώρας ουδόλως μας εντυπωσιάζουν πολλά χρόνια τώρα,ωστόσο επειδή ο ρόλος της δημοσιογραφικής αναλύσεως είναι να αποκαλύπτει εγκαίρως όσα η μέση αντίληψη θα διαπιστώσει πολύ αργότερα , οφείλουμε τις συγκεκριμένες επισημάνσεις..