Οδυνηρή η εκ της Κύπρου επιβεβαίωση του πρόσφατου δημοσιεύματος της ΕΣΤΙΑΣ όσο και αποκαλυπτική των όσων βυσσοδομουνται στο παρασκήνιο για τα εθνικά θέματα..