Ιστορική αλλαγή στο θρησκευτικό τοπίο
Τα τελευταία στοιχεία της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν μια σημαντική αλλαγή στο θρησκευτικό τοπίο της Συνομοσπονδίας της Ελβετίας: Για πρώτη φορά, τα άτομα χωρίς θρησκευτική πίστη αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 34 τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού.

Η αύξηση του αριθμού των θρησκευτικά ανήσυχων ανθρώπων οφείλεται στις αποχωρήσεις από τις παραδοσιακές περιφερειακές εκκλησίες, ιδιαίτερα μετά από σκάνδαλα, και από την αυξανόμενη απομάκρυνση από τις θρησκευτικές αρχές. Το 2022, η Ελβετία κατέγραψε αριθμό ρεκόρ με περισσότερα από 60.000 άτομα να εγκαταλείπουν την εκκλησία.

Παρά τον αυξημένο αριθμό ατόμων που εγκαταλείπουν τις εκκλησίες, υπάρχουν περιφερειακές διαφορές, με τη γαλλόφωνη Ελβετία να καταγράφει πλέον το υψηλότερο ποσοστό μη θρησκειών, σύμφωνα με την Tages-Anzeiger . Οι αστικοί δήμοι έχουν επίσης υψηλότερα ποσοστά από τις αγροτικές περιοχές. Η Βασιλεία προηγείται με ένα εντυπωσιακό ποσοστό 56 τοις εκατό των μη θρησκευόμενων ανθρώπων. Η ηλικία παίζει προφανώς καθοριστικό ρόλο, καθώς οι νεότερες γενιές είναι πιο πιθανό να μην έχουν θρησκευτική πίστη. Το επίπεδο εκπαίδευσης και καταγωγής επηρεάζουν επίσης τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, με τα πανεπιστημιακά πτυχία και το μεταναστευτικό υπόβαθρο να παίζουν ρόλο.

Σε μια διεθνή σύγκριση, η Ελβετία έχει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για μη θρησκευόμενους, αλλά εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Όπως παντού αλλού, αυτή η αλλαγή έχει άμεσο αντίκτυπο στις εκκλησίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν μείωση του αριθμού των μελών, χαμηλότερη προσέλευση στις λειτουργίες και οικονομικές απώλειες. Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή της κοινωνικής δέσμευσης στα θρησκευτικά ιδρύματα.