Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Πάρκο

Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας

Την  διακήρυξη  Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού, μέσω Σύμβασης Παραχώρησης, για το έργο της Κατασκευής, Συντήρησης και Λειτουργίας του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας, ενέκρινε κατά πλειοψηφία στη σημερινή της συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Πρόκειται για μια επιλογή που έχει στόχο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατασκευής του έργου,  είναι πιλοτικού χαρακτήρα και αν η προσπάθεια ευοδωθεί, θα δημιουργηθούν ταχύτατα οι εγκαταστάσεις του για να στεγάσουν τις εν αναμονή εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Περιφέρειας, αλλά και γενικότερα του Δημοσίου. 

Το έργο πρόκειται να κατασκευαστεί με την υπάρχουσα μελέτη και οικοδομική άδεια που  έχει εκδώσει η Περιφέρεια Ηπείρου, ενώ τα προσδοκώμενα έσοδα κατά τη διάρκεια της παραχώρησης, σύμφωνα με το χρηματοοικονομικό μοντέλο του έργου,   εκτιμώνται σε70 περίπου εκατομμύρια ευρώ, όσο και η αξία της σύμβασης (Ν. 4413/2016). 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού η σύμβαση προβλέπει ρητά ότι ο Παραχωρησιούχος θα αναλάβει πλήρως τη χρηματοδότηση του έργου κατασκευής, ενώ κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του Πάρκου θα έχει την πλήρη ευθύνη για τη διοίκηση, συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία του. 

Ως αντάλλαγμα της  παραχώρησης του χώρου, εξυπηρετώντας τον κοινωφελή χαρακτήρα του έργου,  αναλαμβάνει τη δέσμευση να διαθέτει τους γραφειακούς χώρους πλήρως εξοπλισμένους -του ενός κτιρίου εμβαδού 1700 μ2 αποκλειστικά για εκμίσθωση σε νεοφυείς επιχειρήσεις (που θα επιλέγονται με δημόσια πρόκληση) και στην Περιφέρεια Ηπείρου, με συμβολικό μίσθωμα 1 ευρώ/ανά τετραγωνικό ετησίως. Επίσης να  παρέχειχωρίς τίμημα  υπηρεσίες θερμοκοιτίδας και να διοργανώνει εκδηλώσεις εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. 

Η διακήρυξη εκπονήθηκε από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και λεπτομέρειες ανέλυσε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ευάγγελος Σακκάς. 

Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης υπογράμμισε ότι   εξακολουθούν να ισχύουν η απαίτηση της Περιφέρειας και η δέσμευση της Κυβέρνησης για χρηματοδότηση των 15 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν είτε σε δεύτερη φάση- εάν δεν ευοδωθεί ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, είτε για άλλο έργο της Περιφέρειας. 

                                       Δημοπρατήσεις οδικών έργων

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τη δημοπράτηση των έργων: 

• «Βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτοταπήτων στην Ε.Ο από διακλάδωση προς Άγιο Σπυρίδωνα – όρια νομού Άρτας (Γέφυρα Άννινου)» προϋπολογισμού 150.000 €.   

• «Συντήρηση – βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Φιλιππιάδα» προϋπολογισμού 150.000, €

• «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την διευθέτηση όμβριων κατά μήκος του οδικού δικτύου Βαριάδων», προϋπολογισμού 113.000 €.

• «Ασφαλτικές εργασίες στην Ε.Ο. Γέφυρα Καλογήρου – Πρέβεζας» προϋπολογισμού 150.00 €.

• «Οδικό Κύκλωμα Μουργκάνας – Αποκατάσταση Ζημιών – Οριζόντια Σήμανση»,προϋπολογισμού € 700.000.  

Έργα εξοικονόμησης νερού σε Θεσπρωτία- Άρτα

Ολοκληρώθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για δύο ακόμη έργα που αφορούν τους αγρότες. Συγκεκριμένα από την Περιφερειακή Επιτροπή κατακυρώθηκαν σήμερα οι διαγωνισμοί για τα έργα εξοικονόμησης νερού: 

Α) στο δίκτυο του ΤΟΕΒ Ραγίου– Κεστρίνης  Π.Ε. Θεσπρωτίας προϋπολογισμού € 1.625.000 για το οποίο ανάδοχος αναδείχτηκε ο Αναγνώστου Ιωάννης.   

Β) για το δίκτυο Γραμμενίτσας- Βλαχέρνας, προϋπολογισμού 1.090.000 ευρώ και   ανάδοχο την Πύρρος Empire Κεφαλαιουχική Εταιρεία.

Κατακύρωση διαγωνισμών για  άλλα  έργα

Από την Π.Ε. κατακυρώθηκαν επίσης οι διαγωνισμοί των εξής έργων:  

• «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες Ν. Άρτας», προϋπολογισμού 148.800 €.  Ανάδοχος: ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

• «Επείγουσες εργασίες στην οδό Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού 180.000 €. Ανάδοχος ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  

• «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας στα όρια του Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού 232.000 €. Ανάδοχος: ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

• «Άμεση αποκατάσταση υποδομών για την αντιμετώπιση προβλημάτων υδροδότησης βοσκοτόπων στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων»,προϋπολογισμού 150.000€. Ανάδοχος: Γεώργιος Θ. Χριστογιάννης.   

• «Εργασίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων, χώρου VTS και κρατητηρίων εντός του κτιρίου Τ2 Λιμένα Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 400.000 €. Ανάδοχος ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ.

• «Αποκατάσταση στέγης νερόμυλου Βουλιάστας», προϋπολογισμού 100.000 €. Ανάδοχος Θεοδώρα Ράφτη. 

Απόφαση της Π.Ε. για τη συντήρηση του «Μέκκειου Οικοτροφείου»

Με άλλη απόφασή της η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε στη δημοπράτηση έργου για τη συντήρηση του «Μέκκειου Οικοτροφείου» στα Ιωάννινα, με τον προϋπολογισμό του να ανέρχεται στις 550.000 ευρώ. 

Προγραμματική σύμβαση για την ανάδειξη της Κορωνησίας

Από την Περιφερειακή Επιτροπή εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου/ Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για την υλοποίηση του υποέργου «Διερεύνηση του ευρύτερου συμπλέγματος Κορωνησίας: Ανάδειξη, προστασία και ανάπτυξη του φυσικού, πολιτισμικού και πολιτιστικού τοπίου», προϋπολογισμού € 186.000.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΣΤ.ΖΟΥΜΠΑ

Η Παράταξη «Ήπειρος Όλον-Τόπος να ζεις»εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία έναντι των τρεχουσών εξελίξεων σχετικά με την απόφαση της Περιφερειακής Αρχής Ηπείρου να προχωρήσει σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης για την κατασκευή και λειτουργία του πάρκου υψηλής τεχνολογίας και έρευνας.

Ενώ η Περιφερειακή Αρχή προσπαθεί να ξεπεράσει τα προβλήματα που προέκυψαν από την απώλεια χρηματοδότησης και στήριξης από την κυβέρνηση της ΝΔ που ήταν  «εκλεκτός της»καθώς και τις προσπάθειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έργου, εμείς, ως παράταξη, δηλώνουμε αποφασισμένοι να σταθούμε ενάντιασε αυτήν την απόφαση που για μια ακόμη φορά φαίνεται να λαμβάνεται χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς καμία συμμετοχή των παρατάξεων και χωρίς κανένα αναπτυξιακό σχέδιο. 

Τέτοιου είδους αποφάσεις δεν μπορεί να λαμβάνονται με βάση τα στενά συμφέροντα ή τις μονομερείς αποφάσεις του Περιφερειάρχη όταν μάλιστα αφορούν την ανάπτυξη και τη χρήση εκτάσεων των Ηπειρωτών. 

Το γεγονός ότι η Περιφερειακή Αρχή επιδιώκει να παραχωρήσει έκταση 30 στρεμμάτων σε ιδιώτη για 31 χρόνια αντιπροσωπεύει μια εκκωφαντική έλλειψη διαφάνειας και συμμετοχής όλων μας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της περιοχής μας. Αντί να επιδιώκει συνεργασία και διαφάνεια, ο Περιφερειάρχης επιλέγει τον δρόμο της μονομερούς απόφασης, προσπαθώντας να αναστρέψει το κλίμα της αποτυχημένης πολιτικήςτου και να εξασφαλίσει την υλοποίηση του έργου με κάθε κόστος.

Του υπενθυμίζουμε ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν είναι εταιρία real estate και θα σταθούμε ενωμένοι  απαιτώντας από την Περιφερειακή Αρχή να επανεξετάσει την προσέγγισή της για το έργο αυτόαπό μηδενική βάση ακόμη και για την χρησιμότητα του έργου στο συγκεκριμένο σημείο όταν μάλιστα υπάρχουν φωνές που επιχειρηματολογούν για μη χρηστικό project στο συγκεκριμένο σημείο αλλά και την ώρα που αρκετές από τις εταιρίες που αρχικά ενδιαφέρθηκαν να στεγαστούν στο πάρκο έχουν ήδη τοποθετηθεί σε ιδιόκτητα ακίνητα ενώ κάποιες άλλες αναζητούν ήδη εκτάσεις σε άλλες περιοχές.

Οι Ηπειρώτες δικαιούνται να συμμετέχουν στις αποφάσεις που επηρεάζουν το μέλλον τους και να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και το περιβάλλον της Ηπείρου. 

Η παράταξη «Ήπειρος Όλον-Τόπος να ζεις» θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης και θα δραστηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση της προστασίας των συμφερόντων της περιουσίας των Ηπειρωτών.

Ο λαός της Ηπείρου αξίζει μια πολιτική που να βασίζεται στη συμμετοχή, τη διαφάνεια και την αμοιβαιότητα και όχι σε πρακτικές real estate και σκελετούς αφημένους σε αγροκτήματα και αλλού…

Η Παράταξη «Ήπειρος Όλον-Τόπος να ζεις»εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία έναντι των τρεχουσών εξελίξεων σχετικά με την απόφαση της Περιφερειακής Αρχής Ηπείρου να προχωρήσει σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης για την κατασκευή και λειτουργία του πάρκου υψηλής τεχνολογίας και έρευνας.

Ενώ η Περιφερειακή Αρχή προσπαθεί να ξεπεράσει τα προβλήματα που προέκυψαν από την απώλεια χρηματοδότησης και στήριξης από την κυβέρνηση της ΝΔ που ήταν  «εκλεκτός της»καθώς και τις προσπάθειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έργου, εμείς, ως παράταξη, δηλώνουμε αποφασισμένοι να σταθούμε ενάντιασε αυτήν την απόφαση που για μια ακόμη φορά φαίνεται να λαμβάνεται χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς καμία συμμετοχή των παρατάξεων και χωρίς κανένα αναπτυξιακό σχέδιο. 

Τέτοιου είδους αποφάσεις δεν μπορεί να λαμβάνονται με βάση τα στενά συμφέροντα ή τις μονομερείς αποφάσεις του Περιφερειάρχη όταν μάλιστα αφορούν την ανάπτυξη και τη χρήση εκτάσεων των Ηπειρωτών. 

Το γεγονός ότι η Περιφερειακή Αρχή επιδιώκει να παραχωρήσει έκταση 30 στρεμμάτων σε ιδιώτη για 31 χρόνια αντιπροσωπεύει μια εκκωφαντική έλλειψη διαφάνειας και συμμετοχής όλων μας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της περιοχής μας. Αντί να επιδιώκει συνεργασία και διαφάνεια, ο Περιφερειάρχης επιλέγει τον δρόμο της μονομερούς απόφασης, προσπαθώντας να αναστρέψει το κλίμα της αποτυχημένης πολιτικήςτου και να εξασφαλίσει την υλοποίηση του έργου με κάθε κόστος.

Του υπενθυμίζουμε ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν είναι εταιρία real estate και θα σταθούμε ενωμένοι  απαιτώντας από την Περιφερειακή Αρχή να επανεξετάσει την προσέγγισή της για το έργο αυτόαπό μηδενική βάση ακόμη και για την χρησιμότητα του έργου στο συγκεκριμένο σημείο όταν μάλιστα υπάρχουν φωνές που επιχειρηματολογούν για μη χρηστικό project στο συγκεκριμένο σημείο αλλά και την ώρα που αρκετές από τις εταιρίες που αρχικά ενδιαφέρθηκαν να στεγαστούν στο πάρκο έχουν ήδη τοποθετηθεί σε ιδιόκτητα ακίνητα ενώ κάποιες άλλες αναζητούν ήδη εκτάσεις σε άλλες περιοχές.

Οι Ηπειρώτες δικαιούνται να συμμετέχουν στις αποφάσεις που επηρεάζουν το μέλλον τους και να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και το περιβάλλον της Ηπείρου. 

Η παράταξη «Ήπειρος Όλον-Τόπος να ζεις» θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης και θα δραστηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση της προστασίας των συμφερόντων της περιουσίας των Ηπειρωτών.

Ο λαός της Ηπείρου αξίζει μια πολιτική που να βασίζεται στη συμμετοχή, τη διαφάνεια και την αμοιβαιότητα και όχι σε πρακτικές real estate και σκελετούς αφημένους σε αγροκτήματα και αλλού…