Το Νοσοκομείο της Άρτας βρίσκεται αντιμέτωπο με μια σοβαρή κρίση, καθώς δύο ειδικευόμενοι γιατροί στην Παθολογική κλινική υποχρεώθηκαν να υποβάλουν παραίτηση, ενώ άλλοι δύο ειδικευόμενοι βρίσκονται σε παράταση και μπορούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα ανά πάσα στιγμή.

Η ανεπάρκεια προσωπικού αποτυπώνεται στο πρόγραμμα εφημεριών της Παθολογικής κλινικής, το οποίο παρουσιάζει ανησυχητική έλλειψη σε ιατρικό προσωπικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για τις επόμενες οκτώ εφημερίες, η Παθολογική κλινική θα λειτουργεί με τη βοήθεια ενός μόνο ειδικευόμενου, ο οποίος θα πρέπει να καλύψει έναν απίστευτο αριθμό ασθενών, καθώς καθημερινά νοσηλεύονται 60 έως 70 άτομα. Πέραν αυτού, ο ειδικευόμενος θα πρέπει να αντιμετωπίσει και τα επείγοντα εξωτερικά ιατρεία, επιδεινώνοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Σύμφωνα με το ΠΑΜΕ Υγείας Άρτας, το Νοσοκομείο βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρές ελλείψεις σε κρίσιμα τμήματα. Η Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας έχει κλείσει προσωρινά, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμος γιατρός. Αυτό σημαίνει ότι οι βιοψίες πρέπει να αποστέλλονται στην Αθήνα, με αναπόφευκτη καθυστέρηση στην απόκτηση των αποτελεσμάτων, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που συνεπάγεται αυτό για την έγκαιρη διάγνωση των ασθενών.

Στη χειρουργική κλινική, η συνταξιοδότηση ενός ιστορικού για το Νοσοκομείο ιατρού, στις αρχές Ιουλίου, έχει οδηγήσει σε έναν σοβαρό αντίκτυπο. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κανένας ειδικευόμενος γιατρός στην κλινική, με αποτέλεσμα ένας μόνο γιατρός να αναλαμβάνει την ευθύνη της κλινικής, των έκτακτων περιστατικών και των έκτακτων χειρουργείων. Επιπλέον, η πνευμονολογική κλινική αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες λόγω της έλλειψης εξειδικευμένων γιατρών. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τρεις γιατροί που εργάζονται στην κλινική, ορισμένες εφημερίες καλύπτονται από παθολόγους και ακόμη και από ειδικευόμενους ή αγροτικούς ιατρούς, χωρίς την παρουσία ενός ειδικευμένου πνευμονολόγου.

Οι ανησυχίες για το μέλλον του Νοσοκομείου είναι τόσο σοβαρές, που ο ΠΑΜΕ Υγείας Άρτας έχει ζητήσει την άμεση λήψη μέτρων για να αποφευχθεί η κατάρρευση της υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή. Οι απαιτήσεις για βελτίωση περιλαμβάνουν την αύξηση του ιατρικού προσωπικού, την πρόσληψη ειδικευμένων γιατρών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.