Και το …νταραβερι -διότι περί αυτού πρόκειται και το ξέρουν όλοι κι ας το κάνουν..αβαβα-καλά κρατεί και μετά από χρόνια κάποιοι εμφανίζονται με τεράστιες περιουσίες, απ το..μισθο τους πάντα..

ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δημοπράτηση των δημοσίων έργων με ανοιχτές διαδικασίες ώστε να δοθεί τέλος στις απευθείας αναθέσεις ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου με ανοιχτή επιστολή που απευθύνει προς την Περιφέρεια Ηπείρου και όλους τους Δήμους της περιοχής.

Το Τμήμα Ηπείρου της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων έχει παρέμβει και στο παρελθόν για παρόμοια θέματα.

Η πρακτική των απευθείας αναθέσεων ωστόσο συνεχίζεται, χωρίς να είναι παράνομη, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις έχει την μορφή… χιονοστιβάδας.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ σημειώνει ότι οι ανοιχτές διαδικασίες δημοπράτησης είναι αυτές που διασφαλίζουν την ορθή εκτέλεση των έργων αλλά και το δημόσιο συμφέρον.

Με την ίδια επιστολή παραθέτει σημαντικά συμπεράσματα από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

« – Οι δημόσιοι φορείς δεν προγραμματίζουν εγκαίρως και ορθολογικά την κάλυψη των αναγκών τους. Προσαρμόζουν τις ανάγκες τους στο όριο των απευθείας αναθέσεων καλύπτοντας αυτές αποσπασματικά και προβαίνοντας σε κατατμήσεις.

– Δεν αιτιολογείται επαρκώς ο απρόβλεπτος και επείγων χαρακτήρας των αναγκών που καλύπτονται με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση. Οι αναθέτοντες φορείς ταυτίζουν το «απρόβλεπτο» με το «επείγον».

– Σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης υφίστανται στην ουσιαστική συμμετοχή των διοικητικών υπηρεσιών του φορέα κατά τη διαδικασία που προηγείται της τελικής απόφασης ώστε να μην δημιουργούνται υπόνοιες αυθαιρεσίας και αδιαφάνειας.

– Σε πολλές περιπτώσεις δεν καθορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της σύμβασης ούτε προκύπτει ο τρόπος υπολογισμού της εκτιμώμενης δαπάνης. Δεν αποδεικνύεται προηγούμενη έρευνα αγοράς.

– Δεν παρέχονται εχέγγυα διαφάνειας ως προς την επιλογή του αναδόχου και τον καθορισμό του τιμήματος ιδίως όταν διενεργούνται επανειλημμένες αναθέσεις στον ίδιο ανάδοχο. Δεν υφίστανται προκαθορισμένα και επομένως επαληθεύσιμα κριτήρια επιλογής όσων καλούνται να υποβάλουν προσφορά. Δεν γίνεται διαπραγμάτευση του τιμήματος. Προσφέρονται χαμηλά έως μηδενικά ποσοστά έκπτωσης. Συστήματα ηλεκτρονικής αγοράς δεν εφαρμόζονται ευρέως ».

Καταλήγοντας επισημαίνει πως «το Τμήμα Ηπείρου της ΠΕΔΜΕΔΕ υποστηρίζει πάγια τις ανοικτές διαδικασίες στις δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών. Σας καλούμε λαμβάνοντας υπόψη και τα προαναφερόμενα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να δημοπρατείτε τα έργα του φορέα σας με ανοικτές διαδικασίες, καθώς η επίτευξη του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη ισότιμη και διάφανη αντιμετώπιση από τις αναθέτουσες αρχές, αποτελεί θεμέλιο για την ορθή εκτέλεση των δημοσίων έργων στην περιοχή μας και τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος».