Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την ασφάλεια και τη μείωση της εγκληματικότητας, στην πρώην Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2022. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ/EUROKINISSI)

Με αφορμή το δημοσίευμα έγινε ερώτηση στην Βουλή από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο. Αποδέκτες οι Υπουργοί Υποδομών και Οικονομίας.

Η πρώτη απάντηση ήρθε από το Υπουργείο Οικονομίας και είναι αποκαλυπτική αφού γνωστοποιεί ότι το έργο απεντάχθηκε αλλά έχει την δυνατότητα να ενταχθεί εκ νέου..

Φυσικά αυτό είναι σχετικό καθώς όπως έχουν αναφέρει υψηλόβαθμα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου στα οποία απευθύνθηκε το Epiruspost είναι εξαιρετικά δύσκολο η Κοινότητα να δεχθεί να χρηματοδοτήσει και πάλι ένα έργο το οποίο είχε εντάξει και δεν υλοποιήθηκε με ευθύνη του αιτούντα, δηλαδή της ελληνικής πολιτείας.

Το Υπουργείο Οικονομίας στην απάντηση που έδωσε στη Βουλή σημειώνει ότι «πράγματι στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του τομέα

Μεταφορών του μηχανισμού το έτος 2020, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση και υπογράφηκε (Νοέμβριος 2021) η σχετική σύμβαση επιχορήγησης (grant agreement) της δράσης με τίτλο «Τελικές Μελέτες για την κατασκευή μονής σιδηροδρομικής γραμμής “Καλαμπάκα – Ιωάννινα –

Ηγουμενίτσα”» και κωδικό 2020-EL-TMC-0080-S. Η Δράση είχε επιλέξιμο προϋπολογισμό ύψους 15.500.000,00€, ανώτατο ποσό αναλογούσας κοινοτικής συγχρηματοδότησης 7.750.000,00€ & περιλάμβανε 4 επιμέρους μελέτες όσα και τα τμήματα της σχεδιαζόμενης σιδηροδρομικής γραμμής. Η δράση απεντάχθηκε στην παρούσα φάση, από το πρόγραμμα CEF της περιόδου 2014-20.

Σημειώνεται ότι η δράση μπορεί να επανυποβληθεί προς χρηματοδότηση στην τρέχουσα πρόσκληση του τομέα Μεταφορών, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30/01/2024 ή σε

άλλη μελλοντική πρόσκληση όταν ο φορέας πολιτικής κρίνει ότι πληρούνται τα κριτήρια ωριμότητας.

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και οι εποπτευόμενοι φορείς του επιφορτισμένοι με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση σιδηροδρομικών μελετών και έργων, είναι αρμόδιοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την μη υλοποίηση της παραπάνω δράσης».