Απίστευτο μίσος…

https://rumble.com/embed/v4g08n3/?pub=10q7bd