Υπάρχουν ορισμένες παραβάσεις για τις οποίες ο ΚΟΚ προβλέπει οριστική αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις των οδηγών, ορίζοντας ποινές για την μη τήρησή τους.

Δεν έχουν, ωστόσο, όλες οι ποινές την ίδια αυστηρότητα, μιας και κριτήριο αποτελεί η επικινδυνότητα της παράβασης. Πολλές παραβάσεις τιμωρούνται απλά με διοικητικό πρόστιμο, ενώ σε κάποιες άλλες ο πέλεκυς πέφτει βαρύς, καθώς υπό το υφιστάμενο καθεστώς ενδέχεται να οδηγήσουν στη δια βίου απώλεια της άδειας οδήγησης.

Για να χάσει κάποιος το δίπλωμά του, στερούμενος για πάντα το δικαίωμα να κάθεται πίσω από το τιμόνι, πρέπει να υποπέσει κατ’ εξακολούθηση στις λεγόμενες σοβαρές τροχαίες παραβάσεις, ήτοι να τελέσει κάποια εκ των παρακάτω τρεις φορές μέσα σε διάστημα πέντε ετών.

Κατανάλωση αλκοόλ
Πινακίδα ΣΤΟΠ, ερυθρός σηματοδότης
Επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού, τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων
Προσπέραση οχημάτων
«Σε περίπτωση διάπραξης των παραβάσεων που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, των παραβάσεων της πινακίδας Ρ-2( το STOP) και του ερυθρού σηματοδότη, των παραβάσεων που συνδέονται με την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων (κόντρες, παντιλίκια κ.α.), καθώς και των παραβάσεων των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται δια βίου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.