Κατατέθηκε χθες στην Κομισιόν η πρόταση της χώρας μας για την αναθεώρηση του σχεδίου για το ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο επίκεντρο της αναθεώρησης βρίσκονται η νέα δέσμη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο του REPowerEU, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 795.000.000 ευρώ, που στοχεύει στην ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης, και το αίτημα για επιπλέον δάνεια ύψους 5 δισ. ευρώ, που θα προστεθούν στο υφιστάμενο δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Με την έγκριση του αναθεωρημένου σχεδίου, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης για τη χώρα μας αυξάνονται κατά 5,8 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπολογισμό σε 36 δισ. ευρώ.

Το αναθεωρημένο σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσα από το REPowerEU ενισχύει χρηματοδοτικά τις δράσεις ενεργειακής απόδοσης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις, Δημόσιο και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ. Μάλιστα, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η αναθεώρηση ανοίγει τον δρόμο για την παραγωγή βιομεθανίου και πράσινου υδρογόνου και την τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 μέσα από πιλοτικά έργα και μεταρρυθμίσεις που διαμορφώνουν το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας. Στις μεταρρυθμίσεις του REPowerEU περιλαμβάνονται, επίσης, η βελτιστοποίηση χρήσεων γης για την ανάπτυξη ΑΠΕ, η αύξηση χωρητικότητας δικτύου και αποθήκευσης ενέργειας για την προώθηση σχετικών επενδύσεων κ.ά.

Το αίτημα για επιπλέον δάνεια 5 δισ. ευρώ που κατευθύνονται στην ιδιωτική οικονομία ανταποκρίνεται στην υψηλή ζήτηση που παρουσιάζει το δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, στο οποίο έχουν ήδη υποβληθεί 500 επενδυτικά σχέδια, συνολικού
προϋπολογισμού 18,1 δισ. ευρώ, με το 60% να προέρχεται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, διευρύνοντας έτσι τις δυνατότητες και το εύρος χρηματοδότησης επενδύσεων.
Στο αναθεωρημένο «Ελλάδα 2.0» δίνεται έμφαση στην πρόληψη φυσικών καταστροφών. Επεκτείνεται σημαντικά το πρόγραμμα καθαρισμού δασών και διάνοιξης δασικών οδών και ζωνών Anti- nero, προστίθεται πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου σε δημόσια κτίρια και γίνεται επέκταση της δράσης Εξυπνες Γέφυρες.

Καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης στοχεύει στον συνδυασμό επενδύσεων με συνεκτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβάνονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη φορολογική πολιτική (ηλεκτρονικές πληρωμές, ψηφιακό χαρτόσημο, βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας της ΑΑΔΕ), για το πρόγραμμα του προσωπικού γιατρού και το Κτηματολόγιο. Ταυτόχρονα, έργα που χρήζουν περαιτέρω ωρίμανσης προβλέπεται να μεταφερθούν προς υλοποίηση από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ. Με αφορμή την υποβολή της αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0», ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και αρμόδιος για το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ σημείωσε:

«Πρόκειται για ένα σχέδιο συνεκτικό, προσαρμοσμένο στις νέες ανάγκες που προκύπτουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Με την ενίσχυση δράσεων ενεργειακής απόδοσης, με νέες μεταρρυθμίσεις και ανασχεδιασμό των έργων και με το αίτημα για περαιτέρω διεύρυνση της περιμέτρου χρηματοδότησης νέων επενδύσεων στοχεύουμε τόσο στην ορθή αξιοποίηση όσο και στην ταχύτατη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης στην πραγματική οικονομία». Από την πλευρά του, ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστης Καβαλάκης τόνισε: «Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς, καλούμαστε να έχουμε ευελιξία και προσαρμοστικότητα και σε αυτά βασίζεται η πρότασή μας. Μια πρόταση που θα αποδώσει στη χώρα μας επιπλέον 5,8 δισ. ευρώ, με βασική αρχή τη μέγιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης».