ότι «δεν θα υπήρχε ευρώ χωρίς την Ελλάδα» ενώ ξέρει καλά ότι ακόμη και το κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του οποιου ηγείται δεν είναι καν υπό ελληνική «δικαιοδοσία»..

ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ελλάδα ήταν μια μαμή της ιστορίας για την Ευρωζώνη. Χωρίς την Ελλάδα, το ευρώ δεν θα υπήρχε σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά από το βήμα του Economist ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ΓιάννηςΣτουρνάρας, εννοώντας ότι η ελληνική κρίση ήταν που δημιούργησε τις συνθήκες μιας αποτελεσματικής διακυβέρνησης για την αποτροπή κρίσεων στη ζώνη του ευρώ.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος υποστήριξε επίσης για την ευρωπαϊκή οικονομία, και ιδιαίτερα για τη ζώνη του ευρώ, πως δεν θα υπάρξει οριστική απάντηση στις νέες μεγάλες προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή και η πράσινη μετάβαση, με τις αυξημένες ανάγκες επενδύσεων και χρηματοδότησης – χωρίς μεγαλύτερη και ευρύτερη δημοσιονομική ενοποίηση, ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και δημιουργία μιας πραγματικής ένωσης των αγορών κεφαλαίων.

Ωστόσο, όπως είπε, δεν θα πρέπει όμως να περιμένουμε να ωριμάσουν οι πολιτικές συνθήκες στην ζώνη του ευρώ για να προχωρήσουν όλα αυτά μαζί. Για παράδειγμα, η ένωση των αγορών κεφαλαίων είναι ήδη ώριμη να υλοποιηθεί άμεσα, όπως αντίστοιχα και οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση των τραπεζικών κρίσεων και το ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων.

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα αποτελούν πηγή αστάθειας και ευπάθειας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς μπορούν να επηρεάσουν τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής και να δημιουργήσουν κλυδωνισμούς στη σταθερότητα των τιμών υπογράμμισε ο διοικητής της ΤτΕ, συμπληρώνοντας ότι για το λόγο αυτό οι κεντρικές τράπεζες λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να προλαμβάνουν κινδύνους για τη σταθερότητα των τιμών και, μαζί με τις εποπτικές αρχές, να διασφαλίζουν ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ανθεκτικό σε αυτούς τους κινδύνους.