Στις επιχειρήσεις έχει περάσει η διαδικασία ελέγχου για το κατά πόσο εμφανίζονται σωστά τα στοιχεία των POS που χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου καταγραφής των συσκευών POS από τις εταιρίες που έχουν προμηθεύσει τις συσκευές και τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών που εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές.

Ήδη στο νέο Μητρώο POS έχουν «περάσει» 1,5 εκατομμύρια εγγραφές χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν ισάριθμες συσκευές πληρωμών στην αγορά καθώς ορισμένα μπορεί να συνδέονται με περισσότερους από έναν παρόχους. Στο στάδιο αυτό ελέγχονται πόσα από αυτά τα τερματικά δέχονται πληρωμές στην Ελλάδα,  ποια είναι δηλωμένα και ποια χρησιμοποιούνται νόμιμα ή παράνομα.

Με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών-παρόχων μέσων πληρωμών και τελικών χρηστών, το Μητρώο POS θα είναι έτοιμο. Η ολοκλήρωση του Μητρώου για τα POS και η υποχρεωτική διασύνδεσή των POS με τις ταμειακές μηχανές, τους πρώτους μήνες του 2024, αναμένεται να συμβάλλει δραστικά στον περιορισμό των κρουσμάτων φοροδιαφυγής με τη μη έκδοση ή την έκδοση «μαϊμού» αποδείξεων. Επίσης, το προφίλ κάθε τερματικού θα είναι στη διάθεση κάθε ελεγκτή μέσα από την πρόσβαση που θα έχει στην πλατφόρμα μέσω τάμπλετ.

Στο πλαίσιο αυτό η ΑΑΔΕ δημοσίευσε ένα νέο αρχείο ερωτήσεων-απαντήσεων σχετικά με τη δημιουργία του Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων.

1.Πού μπορώ να δω τα στοιχεία που αφορούν στα POS της επιχείρησής μου;

Μπορείτε να ακολουθείτε τη διαδρομή “myAADE ► Μητρώο & Επικοινωνία ► Στοιχεία Επιχείρησης ► 6. Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS) ”, ώστε να ενημερώνεστε για τα συγκεντρωτικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τους Παρόχους και αφορούν στα POS της επιχείρησής σας (Απαιτούνται κωδικοί TAXISnet).

2. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σχετικά με την τήρηση του Μητρώου POS;

Μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (Μητρώο & Επικοινωνία ► Στοιχεία Επιχείρησης ► 6. Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)) προσφέρεται η λειτουργία πληροφόρησης για τα στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS) που χρησιμοποιείτε, σύμφωνα με ό,τι έχει δηλωθεί από τους Παρόχους μέχρι την 5η του τρέχοντος μήνα, και αφορά στην εικόνα των POS της επιχείρησής σας, για τον προηγούμενο μήνα.

Οι επιχειρήσεις (Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για μεταβολές μόνο εφόσον αυτές είτε δεν έχουν δηλωθεί από τους Παρόχους, είτε απαιτείται επικαιροποίηση ή τυχόν διόρθωση των δηλωθέντων στοιχείων.

3.Ποιες είναι οι προθεσμίες διαβίβασης στοιχείων για τις επιχειρήσεις (Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών);

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τις μεταβολές είναι από την 11η έως και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορούν.

4.Ποιες είναι οι προθεσμίες διαβίβασης στοιχείων για Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) / Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs);

Η διαβίβαση των στοιχείων από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) γίνεται ανά δεκαήμερο και λαμβάνει χώρα:

* Έως και την 15η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 1η έως και την 10η ημέρα του ιδίου μήνα.

* Έως και την 25η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 11η έως και την 20η ημέρα του ιδίου μήνα.

* Έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα, με χρονικό διάστημα αναφοράς την 21η έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

5. Ποιες είναι, αναλυτικά, οι υποχρεώσεις μου ως επιχείρηση (Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών);

Από την 11η έως και την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, και εφόσον υπήρξαν μεταβολές κατά τον προηγούμενο μήνα, να ελέγχουν την εικόνα της επιχείρησής τους στο Μητρώο και εφόσον οι μεταβολές δεν έχουν δηλωθεί από τους Παρόχους, να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες επικαιροποίησης της εικόνας των εμφανιζόμενων στοιχείων.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, για την εξασφάλιση της ορθής απεικόνισης των τερματικών EFT/POS που χρησιμοποιεί η εκάστοτε επιχείρηση, συστήνεται να προηγείται συνεννόηση με τους συνεργαζόμενους Παρόχους αυτής.

Δεν θα απαιτείται κάποια ενέργεια από πλευράς των επιχειρήσεων, εφόσον τα στοιχεία που εμφανίζονται αποτυπώνουν την ορθή εικόνα.

6. Ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να ελέγξουν την εικόνα τους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών/Μέσων Πληρωμών (Acquirers/NSPs), σχετικά με τα διαθέσιμα EFT/POS της επιχείρησής τους, στη ψηφιακή πύλη myAADE (Μητρώο & Επικοινωνία ► Στοιχεία Επιχείρησης ► 6. Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS));

Σύμφωνα με την Α.1137/2023, η υποχρέωση αφορά όλες τις οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής με κάρτα ως δικαιούχος, ανεξάρτητα το είδος των συναλλαγών (Χονδρική/Λιανική), καθώς και το τρόπο έκδοσης των παραστατικών.

Συνεπώς, όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν οποιοδήποτε Μέσο Πληρωμών, που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση εντολής πληρωμής με κάρτα, έχουν

υποχρέωση είτε να προσθέσουν είτε να τροποποιήσουν, ενώ σε περίπτωση που συμφωνούν, νοείται ότι αποδέχονται τα δεδομένα.από ναυτεμπορικη