τα πρώτα δείγματα της οποίας -πολύ ισχυρά μάλιστα- έχουμε ήδη ενώπιον μας με την άνωθεν εμπέδωση «κανόνων συμμόρφωσης» των «ετεροκανονικων» πολιτών στις ανάγκες των μελών της κοινότητας! Πρόκειται ασφαλώς περί ακραίου παραλογισμού ο οποιος στην υπερβολή του , προκαλεί ο ίδιος …διάκριση εις βάρος των εν λόγω. δια της υπερπροβολής της ανάγκης «διαφύλαξης» των δικαιωμάτων τους έναντι όλων των υπολοίπων!!!Οσοι δεν το αντιλαμβάνονται η τρίβουν από χαιρέκακη ικανοποίηση τα χέρια τους για τα παθήματα των ετεροφύλων , προσφέρουν πολύ κακές υπηρεσίες στην κοινότητα , θα το κατανοήσουν συντόμως..