Το πολιτικό προσωπικό της χώρας υπέρ αμοίβεται σε σχέση με όσα αποδίδει..Ελάχιστη χειρονομία λοιπόν θα επέβαλλε την δικη του συνεισφορά στην όλη υπόθεση αλλά δεν τη βλέπουμε…