Για τα χημικά που φέρεται να μετέφερε και σκόρπισαν τον θάνατο…