Η μεγαλύτερη ανάπτυξη μειώνει τον πονοκέφαλο του δημοσίου χρέους που υπολογίζεται ως ποσοστό επί του ονομαστικού ΑΕΠ με αποτέλεσμα στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να επικεντρώνονται στον παρονομαστή του κλάσματος δηλαδή στην αύξηση του ΑΕΠ για να λύσουν το πρόβλημα. 
Για το 2023 η πρόβλεψη είναι για χρέος γενικής κυβέρνησης στο 160,3% του ΑΕΠ ή στα 356 δισ. ευρώ ενώ για το 2024 προβλέπεται νέα συρρίκνωση στο 152,3% του ΑΕΠ και μείωση για πρώτη φορά σε απόλυτα μεγέθη στα 355 δισ. ευρώ.

Σε ότι αφορά την πορεία της οικονομίας τη φετινή χρονιά οι περισσότεροι οργανισμοί εμφανίζονται προβλέποντας ότι η Ελλάδα θα κάνει την διαφορά αποφεύγοντας την ύφεση που θα πλήξει την ευρωζώνη διατηρώντας την αναπτυξιακή δυναμική έστω και με μικρότερες ταχύτητες. 
Ωστόσο ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης είναι πιο αισιόδοξος αφού βασίζεται στην παραδοχή για ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ κατά 2,9% το 2024 με βασικές κινητήριες δυνάμεις τις επενδύσεις και τον τουρισμό. 
Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας είναισυγκρατημένα αισιόδοξοι αναμένοντας το στίγμα που θα εκπέμψει η ΕΛΣΤΑΤ παραμονή των ευρωεκλογών για την ταχύτητα της ανάπτυξη στο πρώτο τρίμηνο του 2024. 

Μέχρι στιγμής ο χάρτης των εκτιμήσεων για τη πορεία της οικονομίας το 2023 και το 2024 διαμορφώνεται ως εξής:

Κομισιόν: Προβλέπει ανάπτυξη 2,2% για το 2023 και 2,4% για το 2024. 

ΔΝΤ: Βλέπει ταχύτητες 2,3% για το 2023 και 2% για το 2024.

ΙΟΒΕ: Αναθεώρησε την αρχική πρόβλεψη για το 2023 από 2,4% στο 2,1% με προοπτική η ανάπτυξη να αυξηθεί για το 2024 στο 2,4%.

Τράπεζα της Ελλάδος: Προβλέπει στην ενδιάμεση έκθεση ανάπτυξη 2,4% το 2023 και 2,5% το 2024.

ΚΕΠΕ: Αναμένει 2,2% αύξηση του ΑΕΠ για το 2023 και το 2024.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr