Παρακαμψη Νικοπόλεως . Κόμβος Εισόδου Πρεβεζας και Μυτικα . Συνέχεια Εργασιών σε μια περιοχή κι ένα έργο που θα εξυπηρετήσει αφάνταστα ειδικά τους επισκεπτες