απ την Περιφέρεια Ηπείρου μετά τος γνωστες καταπτώσεις που δημιούργησαν μείζον ζήτημα. Στοχος να μην υπάρξει πρόβλημα απομόνωσης μέχρι την οριστική διευθέτηση..