Την Δευτέρα  19-02-2024 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή  της Περιφέρειας Ηπείρου,   με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-10-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες Ν. Άρτας», προϋπολογισμού 148.800,00 € με ΦΠΑ (120.000,00 € χωρίς ΦΠΑ).
 2. Έγκριση του από 12-02-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες στην οδό Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 3. Έγκριση του από 15-02-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων, χώρου VTS και κρατητηρίων εντός του κτιρίου Τ2 Λιμένα Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βίτσας», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-09-2024.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης», αναδόχου «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-06-2024.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Γοργόμυλου Πρέβεζας», αναδόχου ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΣΤΑ, μέχρι την 30-06-2024.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ», μέχρι την 30-09-2024.
 8. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση διευθέτηση υδάτων για την προστασία ναών Νομού Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
 9. Έγκριση ανάθεσης προμήθειαs υλικών για την συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτήσεων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2024.
 10. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων και εργασίες ενσωμάτωσης στο αρδευτικό δίκτυο (θέση Αηδόνι Αχερουσίας) του ΤΟΕΒ Αχέροντα (παροχή υπηρεσιών)».
 11. Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου «Ισόπεδος κυκλικός κόμβος στην διασταύρωση Ε.Ο Ιωαννίνων – Αντιρρίου, οδού Ιωαννίνων και συνδετήριας περιφερειακής οδού πόλης», προϋπολογισμού 556.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, για ένταξη και χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», Ταμείου ΕΠΤΑ, ΕΣΠΑ 2021-2027, με τίτλο «Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις μικρής κλίμακας και Μεσοπρόθεσμες επεμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας σε σημεία Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ) του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου» βάσει της Πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-030 και α/α ΟΠΣ 4491.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση εργασιών αποψίλωσης στον αρχαιολογικό χώρο Όρραον του Δήμου Ζηρού Π.Ε. Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Υδραυλική επίλυση και σύνταξη κτηματολογικού πίνακα στο τμήμα Μύτικας – Μονολίθι (παροχή υπηρεσιών)».
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αναχαίτησης στον ανισόπεδο κόμβο επί της οδού Νιάρχου».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2024 (έργα ΕΣΠΑ).
 16. Έγκριση του από 15-02-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση υποδομών για την αντιμετώπιση προβλημάτων υδροδότησης βοσκοτόπων στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 17. Έγκριση του από 15-02-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση στέγης νερόμυλου Βουλιάστας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 18. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος Δόλιανης – Μακρίνου και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού 44.000,00 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 19. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την διευθέτηση όμβριων κατά μήκος του οδικού δικτύου Βαριάδων», προϋπολογισμού 113.000,00 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός ερεισμάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο προς περιοχές του Δήμου Πωγωνίου (παροχή υπηρεσιών)».
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης στο επαρχιακό  οδικό δίκτυο προς Μηλιά Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση, διευθέτηση και στήριξη οχετών, όμβριων καθώς και ρεμάτων στον Πύργο Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την σύνταξη μελετών αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών δραστηριοτήτων και μελετών αποκατάστασης οδοποιίας (παροχή υπηρεσιών)».
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός οδικού δικτύου από Γκρίμποβο – Βρυσούλα έως Ριζό για την αποκατάσταση ασφαλούς βατότητας (παροχή υπηρεσιών)».
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση βατότητας του χώρου κοινόχρηστων δραστηριοτήτων με την Τ.Κ. Δαφνούλας (προμήθεια υλικών)».
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2024 (έργα ΕΣΠΑ Ηπείρου).
 27. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 21136/168/08-02-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: “Έγκριση μετάβασης της Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου,  Μαργαρίτας Γκογκάκη, στις 08-02-2024, στην Καστοριά, για παρακολούθηση της Ημερίδας της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς: «Κοινωνική μόνωση και ψυχική υγεία»” και έγκριση αντίστοιχων δαπανών.
 28. Έγκριση των Πρακτικών I/24-01-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και II/06-02-2024 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της Τέταρτης πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικού προϋπολογισμού 61.393,48 € με Φ.Π.Α.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου έτους 2024, για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων στους Αναπτυξιακού Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών τριών (3) τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, μηνών Μαρτίου – Απριλίου 2024 για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002).
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «FOOD EXPO 2024» που διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 09-11/03/2024.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε τουριστικές εκθέσεις, κατά το Α’ εξάμηνο του 2024, ως συνεκθέτης του ΕΟΤ.
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων στην ιστοσελίδα προώθησης ηπειρωτικών προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2024.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μεταφορά προϊόντων στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.
 36. Έγκριση μετάβασης των Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Πρόδρομου Γαϊτανίδη και Αναστασίας Σίμου, στην Αθήνα, το διάστημα 08-11/03/2024, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «FOOD EXPO 2024» και έγκριση σχετικών δαπανών.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 38. Έγκριση άσκησης Αίτησης Προσωρινής Τιμής Μονάδας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, για την απαλλοτρίωση εκτάσεων ακινήτων για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή ισόπεδων κόμβων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών στη συμβολή της με την Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», βάσει της αριθμ. 10/34/01-08-2022 (ΦΕΚ 510/Δ/18.08.2022) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια, αριθμ. 13/46/10-11-2022 απόφαση (ΦΕΚ 859/Δ/21.11.2022).
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στα όρια της Νεοκαισάρειας (προμήθεια υλικών)».
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαμόρφωση προσβάσεων θερινών βοσκοτόπων και καθαρισμός χωμάτινων ομβροδεξαμενών στα όρια της Σκλίβανης (παροχή υπηρεσιών)».
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επισκευαστικές εργασίες σε φορείς γεφυρών και τεχνικά έργα καθώς και καθαρισμός λίθινων τοίχων (παροχή υπηρεσιών)».
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός τάφρων και διαπλάτυνση οδικού δικτύου προς Ωραιόκαστρο (παροχή υπηρεσιών)».
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς τις εγκαταστάσεις του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης στηθαίων ασφαλείας και κατασκευή διαγραμμίσεων στην 1η επαρχιακή οδό (παροχή υπηρεσιών)».
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την συλλογή στοιχείων και συμπλήρωση πινάκων παρακατάθεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του έργου: «Βελτίωση τροποποίηση 13ης επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας –Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενήτι – Πολύλοφος – Λύγγος)».
 46. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-12-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα εξοικονόμησης νερού Γραμμενίτσας – Βλαχέρνας», προϋπολογισμού € 1.090.000,00 με ΦΠΑ της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171910 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».
 47. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση επαρχιακής οδού 1 (τμήμα Κόμβου Λουτροτόπου έως Κομμένο)», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
 48. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – συντήρηση τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2021», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
 49. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό αποστραγγιστικού δικτύου στη Λιμίνη και τον καθαρισμό από φερτά υλικά του Ζούτου (παραπόταμος)».
 50. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση ζημιών από το ρέμα Μπούση στο Καραμούτσι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων».
 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας του οδικού δικτύου Αθαμάνιο – Θεοδώριανα της ΠΕ Άρτας».
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για διοργάνωση εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας της Π.Ε. Άρτας.
 54. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-12-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Έργα εξοικονόμησης νερού ΤΟΕΒ Ραγίου Κεστρίνης», προϋπολογισμού € 1.625.000,00 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171873 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».
 55. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Οδικό Κύκλωμα Μουργκάνας – Αποκατάσταση Ζημιών – Οριζόντια Σήμανση», προϋπολογισμού € 700.000,00 με ΦΠΑ, και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 56. Έγκριση του Πρακτικού Νο3/14-02-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης), για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για τα έτη 2024 & 2025, συνολικού προϋπολογισμού 497.240,35 € με ΦΠΑ. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 57. Έγκριση του Πρακτικού 2/08-02-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2023-2024 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 236,08 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 58. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων και κατάργηση δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
 59. Έγκριση 5ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2023 – 2024.
 60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2024 για αμοιβές και παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενους του επιχειρησιακού προγράμματος ΤΕΒΑ.
 61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση του συμβολαίου πλήρους συντήρησης του λογισμικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας ACE ERP eCM – Κατασκευή, ACE ERP eCM – Μελέτη/Κοστολόγηση, ACE ERP eCM – ΣΑΥ ΦΑΥ και ACE ERP eCM – Επιμετρήσεις (πρόγραμμα σύνταξης μελετών), μαζί με συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης, για το έτος 2024.
 62. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2024.
 63. Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού έτους 2023-2024 με ειδικά μαθητικά δελτία (Ε.Μ.Δ.) και μαθητικά επιδόματα.
 64. Έγκριση τροποποιήσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, της 1ηςπρόσκλησης οικονομικών προσφορών, για το σχολικό έτος 2023-2024.
 65. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Νομού Πρέβεζας για το διάστημα 01/01/2024 έως 31/01/2024.
 66. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Πρέβεζας.
 67. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός ψηφιακού ταχογράφου και των συναφών εργασιών τοποθέτησής του, για το φορτηγό όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 8342, του μηχανικού εξοπλισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 68. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ασφαλτικές εργασίες στην Ε.Ο. Γέφυρα Καλογήρου – Πρέβεζας» προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.