Εκατοντάδες τα επικριτικά σχόλια στο Twitter…
Αυτό το βίντεο δυστυχώς δεν εκφράζει απλά την “εξαίρεση”, αλλά τον θλιβερό κανόνα σε πολλά νοικοκυριά: