Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης με ρεύμα εκπνέει τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου και ο αριθμός τους, με βάση το γεγονός ότι μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής είχαν υποβληθεί λίγο περισσότερες από 460.000, δεν αναμένεται να ξεπεράσει τις 500.000. Υπενθυμίζεται ότι οι αρχικές εκτιμήσεις του υπουργείου  Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκαναν λόγο για έως και 1,2 εκατ. δικαιούχους,

Το επίδομα αφορά όσα νοικοκυριά χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για να ζεσταθούν (π.χ. air condition, ηλεκτρικές σόμπες, κ.α.). Ωστόσο, για να υποβάλλει αίτηση ένα νοικοκυριό θα πρέπει να εμπίπτει στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που έχουν τεθεί και είναι ίδια με το επίδομα θέρμανσης από άλλες πηγές όπως πετρέλαιο θέρμανσης, καυσόξυλα, κ.α.

Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ και αφορά το α΄ τρίμηνο του έτους ανάλογα τη σύνθεση της οικογένειας, την περιοχή όπου βρίσκεται το νοικοκυριό (συντελεστής βαθμοημέρας, κ.α.). Το ποσό χορηγείται ως έκπτωση σε έναντι ή εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος, ο οποίος εκδίδεται από τον εκάστοτε προμηθευτή.

Κριτήρια

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, θα πρέπει να ανέρχεται σε :

  • έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει
  • έως 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.
  • έως 29.000 ευρώ για τη μονογονεϊκή οικογένεια, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, μετά το πρώτο.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022.

Επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2023 δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και αντιστοίχως το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
Κατά την υποβολή του αιτήματος οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν, υπεύθυνα, τον αριθμό παροχής που αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία τους -κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, ενώ η εν λόγω δήλωση δεν δύναται να μεταβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος παροχής της έκτακτης ενίσχυσης.

Εξαιρέσεις

Από τη χορήγηση της έκτακτης ενίσχυσης θέρμανσης με ηλεκτρισμό εξαιρούνται οι δικαιούχοι:

  • επιδόματος θέρμανσης άλλων πηγών (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.λπ.), στους οποίους έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις που υπέβαλαν για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024, και
  • του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) οι οποίοι υπολογίζονται σε περίπου 700.000.

Ναυτεμπορικη