αν η δικαστική έρευνα ελέγξει και τελικώς …στείλει στα κελιά και κυβερνητικούς αξιωματούχους όπως το Εθρωπαικο Κοινοβούλιο κατουσιαν «έδειξε»..