Κρυφές αυξήσεις σε νέους και παλιούς συνδρομητές

Με έμμεσες χρεώσεις έρχονται αντιμέτωποι οι καταναλωτές μέσω των συμβολαίων τους με παρόχους τηλεφωνίας και ίντερνετ. Οι χρεώσεις αυτές φαίνεται να “κρύβονται” στα ψιλά γράμματα των συμβολαίων.

Όπως γράφει η «Καθημερινή», από την Άνοιξη του 2022, η Vodafone έχει θέσει ρήτρα αναπροσαρμογής στην τιμή του παγίου από τον 13ο μήνα και μέχρι τη λήξη του συμβολαίου. Η πρόσθετη χρέωση είναι έως και 1,5 ευρώ, λόγω πληθωρισμού και επενδύσεων δικτύου. Η ρήτρα υπάρχει και στα συμβόλαια σταθερής τηλεφωνίας.

Η Vodafone επίσης από την 1η Δεκεμβρίου θα αυξήσει την ονομαστική αξία των τιμολογίων της σε διάφορα προγράμματα, δίνοντας τη δυνατότητα στους υφιστάμενους συνδρομητές της να καταγγείλουν τη σύμβασή τους αζημίως μέχρι και δύο μήνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής των αλλαγών.

Για παράδειγμα, αν είστε ιδιώτης συνδρομητής προγραμμάτων που ανακοινώθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου και τίθενται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου, είχατε τη δυνατότητα να καταγγείλετε τη σύμβαση μέχρι 1η Οκτωβρίου.

Από την πλευρά της, η Cosmote, σύμφωνα πάντα με την «Καθημερινή», κατάργησε από τις αρχές του μήνα την έκπτωση 1 ευρώ που έδινε σε όσους συνδρομητές λάμβαναν ηλεκτρονικά τον λογαριασμό τους.

Οι πάροχοι ρεύματος θα στείλουν από 1η Νοεμβρίου τα νέα τιμολόγια και ο καταναλωτής θα έχει 30 μέρες να δεχτεί ή να το απορρίψει.

Στο εξής, θα υπάρχουν τρεις κατηγορίες τιμολογίων, τις οποίες θα πρέπει να γνωστοποιήσουν οι πάροχοι ρεύματος στον καταναλωτή μέσα στον Νοέμβριο και μέσα σε 30 μέρες θα πρέπει ο καταναλωτής να αποφασίσει εάν θα δεχτεί ή όχι το νέο τιμολόγιο.

Τα τιμολόγια θα χωριστούν σε τρεις κατηγορίες, και κάθε ένα θα έχει διαφορετικό χρώμα. Αναλυτικά:

Μπλε τιμολόγια: Σταθερά τιμολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Πρόκειται για τιμολόγια με σταθερή τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας.

Πράσινα τιμολόγια: Κυμαινόμενα τιμολόγια. Η συγκεκριμένη κατηγορία τιμολογίων υποδιαιρείται σε:

– Κυμαινόμενα τιμολόγια με ανακοίνωση τιμής ex-ante. Πρόκειται για τιμολόγια με κυμαινόμενη χρέωση (€/KWh), η οποία:(α) είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης, (β) είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης.

– Κυμαινόμενα τιμολόγια με ανακοίνωση τιμής ex post. Πρόκειται για τιμολόγια με κυμαινόμενη χρέωση (€/KWh), η οποία όπως και στην προηγούμενη περίπτωση προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς είτε από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης.

Πορτοκαλί τιμολόγια:


– Τιμολόγια δυναμικής τιμολόγησης. Πρόκειται για κυμαινόμενα τιμολόγια στα οποία η χρέωση αντικατοπτρίζει τη διακύμανση της τιμής στις αγορές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και προσφέρονται σε καταναλωτές που έχουν εγκατεστημένο έξυπνο μετρητή.