Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου η  συνεδρίαση 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

Αναβάλλεται η  προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη 16-1-2024 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις  18/1/2024, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14.00, στην αίθουσα του Π.Σ. (Πλ. Πύρρου 1,Διοικητήριο).

Ημερήσια Διάταξη Περιφερειακής Επιτροπής

(συνεδρίαση Τρίτη 16 Ιανουαρίου) 

Την Τρίτη 16-01-2024 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ασφαλτικές εργασίες στην επαρχιακή οδό Γλυκή – Τσαγγάρι», αναδόχου «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», μέχρι την 27-04-2024.

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2024.

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία  Καρδαμιτσίων», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 30-06-2024.

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση Λαογραφικού Μουσείου Ελαφότοπου», αναδόχου «Γκόντρα Άγγελου ΕΔΕ», μέχρι την 30-04-2024.

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση  ζημιών – Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», αναδόχου «Γέροντας Αλέξανδρος του Νικολάου», μέχρι την 30-04-2024.

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-06-2024.

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Διλόφου (Α΄ φάση)» αναδόχου ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ, μέχρι την 29-09-2024.

9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του έργου «Αποπεράτωση συντήρησης ξύλινης οροφής Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Μετσόβου», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για τη σύνταξη κανονισμού άρδευσης του υπό σύσταση ΤΟΕΒ Χρυσοβίτσας Δήμου Μετσόβου».

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024 (έργα ΕΣΠΑ).

12. Έγκριση του από 11-01-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες άμεσης αντιστήριξης εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Μετσόβου», προϋπολογισμού 24.300,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τμήματος λιθόστρωτου γκαλντεριμιού στη θέση Μακρή έως οικία Ε. Αναστασιάδη Τ.Κ. Κουκουλίου», αναδόχου «Παναγιώτη Τσουμάνη Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 28-09-2024.

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου 3β στα όρια της Κηπίνας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 26-10-2024.

15. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 348/5/02-01-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα:«Έγκριση δαπάνης πληρωμής Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), βεβαιώσεων ταχογράφου, διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων-μηχανημάτων που κινούνται εκτός Περιφέρειας Ηπείρου κατά το Α΄ Εξάμηνο του έτους 2024 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων».

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2024, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την άμεση προμήθεια υγρών καυσίμων των μηχανημάτων και οχημάτων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Μάρτιος 2024.

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου έτους 2024, για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων στους Αναπτυξιακού Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016.

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2024, για τις υπηρεσιακές ανάγκες με σκοπό την επίβλεψη των έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και του ΕΣΠΑ Ηπείρου.

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή μισθοδοσίας υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υποστήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Κοινωνικού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, για το έτος 2024.

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή μισθοδοσίας υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ., ειδικότητας Κτηνιάτρων (Π.Ε.) για το έτος 2024.

22. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2024.

23. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για δεσμεύσεις έτους 2023 της Π.Ε. Ιωαννίνων.

24. Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τις δαπάνες δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου.

25. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, οικ. έτους 2024 (Τμήμα Προμηθειών – πολυετείς δεσμεύσεις).

26. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεωνλειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

27. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4044/460/09-01-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Προμήθεια και μεταφορά άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 2023-2024 και 2024-2025». 

28. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσηςγια την μίσθωση ταχυδρομικών θυρίδων, για την διακίνηση της αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, έτους 2024.

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση συνοπτικού πίνακα προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2024.

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού και Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2024.

31. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών «Νομοτέλεια» για το έτος 2024.

32. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την Αναβάθμιση και Υποστήριξη των Λογισμικών Εφαρμογών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2024.

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου2024 για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002). 

34. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Α’ εξάμηνο του έτους 2024 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδρομή παροχής υπηρεσιών της Ελληνικό Κτηματολόγιο (υπηρεσίες HEPOS) για δώδεκα (12) μήνες έτους 2024, για την εκτέλεση τοπογραφικών μετρήσεων των υπαλλήλων του Τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου.

36. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση FRUIT LOGISTICA 2024, που διοργανώνεται στο Βερολίνο της Γερμανίας, το διάστημα 7-9/02/2024.

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος, στην Π.Ε. Ιωαννίνων.

38. Έγκριση διόρθωσης ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με τους γονείς τους ή τους κατά νόμο επιτρόπους μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων με  επιδόματα άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄  αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

39. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ., χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

40. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2023», αναδόχου «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», μέχρι την 30-06-2024.

41. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση τμήματος της 24ης επαρχιακής οδού (Καστανιά – Ελάτη- Σταυροβρύση)», αναδόχου «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

42. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση-βελτίωση επαρχιακής οδού 13 Διάσελλο-Σκουληκαριά», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ».

43. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», αναδόχου «Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.».

44. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

45. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2113/46/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/07-01-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

46. Έγκριση απαλλαγής υπολόγων δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. Άρτας.

47. Έγκριση ανακλήσεων αδιάθετων υπολοίπων τέλους χρήσης έτους 2023 της Π.Ε. Άρτας.

48. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τακτοποίηση οφειλών έτους 2023 της Π.Ε. Άρτας και για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

49. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεωνλειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

50. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, παλαιάς τεχνολογίας, της Π.Ε. Άρτας σε δημόσιους φορείς του Νομού. 

51. Έγκριση ανακλήσεων – ανατροπών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2023.

52. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2024.

53. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

54. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έλεγχο ΚΤΕΟ (επανέλεγχο) – ταχογράφων των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, έτους 2024.

55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την κάλυψη εξόδων για την κίνηση κρατικών αυτοκινήτων από τον  Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, εντός και εκτός των ορίων του Νομού Θεσπρωτίας, με ημερομηνία απόδοσης την 31-12-2024.

56. Επικαιροποίηση της αριθμ. 39/3027/29-12-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισηςδαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την σύνταξη από το ΤΕΕ / Τμήμα Ηπείρου, πραγματογνωμοσύνης για το έργο του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας (ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. Α.Ε.).

57. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2023.

58. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2024.

59. Έγκριση των  αριθμ. πρωτ. 18/11-01-2024,19/11-01-2024 και 20/11-01-2024 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των εδαφικών ορίων της Π.Ε. Πρέβεζας (πχ οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια κλπ)».

60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή Κορύτιανης Θεσπρωτίας και καθαρισμός   γεφυρών στα Γίτανα Θεσπρωτίας  (παροχή υπηρεσιών)».

61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Συντήρηση πρασίνου στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».

62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Αποπεράτωση καθαρισμού φράγματος Ράγιου από κορμούς ξερών δέντρων πλατάνων λόγω των πρόσφατων πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)».

63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Καθαρισμός φερτών υλικών και αφισών επί του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου στα όρια του νομού Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».

64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Καθαρισμός ερεισμάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο προς περιοχή Πέτρα -Δεμάτι (παροχή υπηρεσιών)».

65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος στο τμήμα της επαρχιακής οδού Γέφυρας Πλάκας- Άγναντα Καταρράκτης (παροχή υπηρεσιών)».

66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Καθαρισμός ερεισμάτων στο εθνικό οδικό δίκτυο από κόμβο Μπαλντούμας -Βοτονόσι – Μέτσοβο (παροχή υπηρεσιών)».

67. Έγκριση του από 11-01-2024 Πρακτικού απόρριψης προσφοράς της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-01-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ισόπεδος κυκλικός κόμβος στην διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου, οδού Ιωαννίνων και συνδετήριας περιφερειακής οδού πόλης», προϋπολογισμού 556.000,00 € ΦΠΑ.